NyErhverv

Bliv medlem af Nyerhverv og få adgang til vores mentorer, fællesskab & arrangementer – Meld mig ind

Om NyErhverv

NyErhverv er en uafhængig organisation med medlemmer inden for alle brancher. Vi drives af midler fra medlemskontingenter og egne indtægter.

Uafhængighed

Vi opererer uden ekstern indflydelse og er drevet af midler fra vores medlemmers kontingenter samt vores egne indtægter. Dette sikrer vores uafhængighed og evne til at agere i medlemmernes bedste interesse uden hensyn til eksterne påvirkninger.